Розробка нейромережевої ітелектуальної системи для прогнозування енергетичних центрівплямових зображень у процесах профілювання лазерного променя

A. A. Yarovyy, R. S. Vlasyuk

Анотація


Здійснено розробку нейромережевої інтелектуальної системи для прогнозування енергетичних центрів (ЕЦ) плямових зображень у процесах профілювання лазерного променя (ЛП). Обґрунтовано актуальність задачі прогнозування координат ЕЦ профілю ЛП. Розглянуто методи прогнозування та обґрунтовано доцільність застосування нейромережевої моделі. Здійснено комп’ютерне моделювання системи прогнозування, а також на основі отриманих результатів сформульовано вимоги та здійснено програмну реалізацію інтелектуальної системи.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ