№ 1 (2012)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF PDF (Русский) PDF (English)

Зміст

Теоретичні та прикладні проблеми і методи системного аналізу

Системний підхід щодо реалізації інформаційної технології лінійки розвитку PDF (Русский)
N. D. Pankratova, L. V. Glushak 7-16
Оцінювання чутливості методу ДШ/МАІ до змін у більшості альтернатив PDF (Русский)
N. I. Nedashkovskaya 17-30

Прогресивні інформаційні технології, високопродуктивні комп’ютерні системи

Технічні вимоги для бізнес-користувачів: застосування системи забезпечення якості для програмного забезпечення PDF (English)
Maria Haigh 31-38
Розробка нейромережевої ітелектуальної системи для прогнозування енергетичних центрівплямових зображень у процесах профілювання лазерного променя PDF
A. A. Yarovyy, R. S. Vlasyuk 39-50
Створення середовища виконання наукових додатків у Грід з використанням інструментаріїв Gridsphere и Vine toolkit як частини комплексного наукового шлюзу PDF
O. M. Romanjuk, A. S. Sapigora, S. Ya. Svictunov, O. I. Marchenko 51-60

Проблеми прийняття рішень і управління в економічних, технічних, екологічних і соціальних системах

До невизначеності в непараметричних схемах ситуацій задач прийняття рішень PDF (Русский)
V. M. Mykhalevich, V. I. Ivanenko 61-76
Модель ідивідуального та групового формування експертних оцінок PDF
G. P. Poveshchenko 77-86

Математичні методи, моделі, проблеми і технології дослідження складних систем

Наближений регулятор для еволюційного включення субдиференціального типу PDF
O. A. Kapustian, V. V. Yasinsky 87-93
Забезпечення точності узагальненої інтервальної оцінки якості виробів PDF (Русский)
S. S. Fedin, N. А. Zubretska 94-100
Проекційно-ітераційний алгоритм розв’язання некоректних інтегральных рівнянь Вольтера PDF
L. L. Hart 101-112

Методи аналізу та управління системами в умовах ризику і невизначеності

Комплексний аналіз ризику банкрутства корпорацій в умовах невизначеності. Частина 1 PDF (Русский)
M. Z. Zgurovsky, Yu. P. Zaychenko 113-128
Порівняльний огляд методів лінійних матричних нерівностей і H∞-оптимізації щодо задачі пригнічення зовнішніх збурень для стабілізації нестійкого об’єкта PDF (Русский)
O. D. Gorbatyuk, K. V. Melnik 129-141