До невизначеності в непараметричних схемах ситуацій задач прийняття рішень

V. M. Mykhalevich, V. I. Ivanenko

Анотація


Достатньо широкий клас непараметричних задач прийняття рішень, що розглядаються з позиції отримання критерія оптимальності — відношення переваг на рішеннях, розділено на два підкласи: задачі з невизначеністю (неоднозначність вказаного рішення) та задачі без невизначеності (так звані детерміністичні задачі). Для такої класифікації необхідні критерії існування невизначеності, що пропонуються в цій роботі.

Повний текст:

PDF (Русский)

Пристатейна бібліографія ГОСТ