Проекційно-ітераційний алгоритм розв’язання некоректних інтегральных рівнянь Вольтера

L. L. Hart

Анотація


Дослiджено питання про застосування проекцiйно-iтерацiйного підходу до розв’язання некоректних інтегральних рівнянь Вольтера I-го роду. Проведено порiвняльний аналiз запропонованих обчислювальних схем із використанням різних способів вибору параметра регуляризації, демонструється їх практична збіжність на прикладi розв’язання конкретних задач.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ