Порівняльний огляд методів лінійних матричних нерівностей і H∞-оптимізації щодо задачі пригнічення зовнішніх збурень для стабілізації нестійкого об’єкта

O. D. Gorbatyuk, K. V. Melnik

Анотація


Розглянуто задачу пригнічення обмежених за модулем зовнішніх збурень для стабілізації гелікоптера в режимі висіння. Вирішення поставленої задачі здійснюється методом лінійних матричних нерівностей (ЛМН) і H∞-оптимізації. Аналіз отриманих результатів синтезу виконано аналітично, а також шляхом моделювання системи стабілізації в середовищі Simulink. Подано інтерпретацію отриманих результатів.

Повний текст:

PDF (Русский)

Пристатейна бібліографія ГОСТ