Забезпечення точності узагальненої інтервальної оцінки якості виробів

S. S. Fedin, N. А. Zubretska

Анотація


Розроблено метод інтервальної оцінки якості виробів, відмітною особливістю якого є отримання вагових коефіцієнтів узагальненого показника з використанням нечітких функцій приналежності гауссового типу. Їх використання дозволяє підвищити точність та вірогідність прийняття рішення під час визначення категорії якості виробів різного цільового призначення відповідно до вербально-числової шкали функції бажаності Харрінгтона.

Повний текст:

PDF (Русский)

Пристатейна бібліографія ГОСТ