Синтез багатовимірних координуючих систем керування з різнотемповою дискретизацією в детермінованому середовищі

V. D. Romanenko, Y. L. Milyavsky

Анотація


Поставлено та вирішено задачу керування співвідношеннями між вихідними координатами багатовимірного різнотемпового об’єкта в детермінованому середовищі. Запропоновано новий алгоритм керування, що дозволяє одночасно забезпечувати виконання, задачі слідкування і задачі координації в перехідному та усталеному режимах. Наведено результати чисельного моделювання, що підтверджують практичну цінність цієї розробки.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ