№ 4 (2011)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF PDF (Русский) PDF (English)

Зміст

Автоматизовані системи управління

Синтез багатовимірних координуючих систем керування з різнотемповою дискретизацією в детермінованому середовищі PDF
V. D. Romanenko, Y. L. Milyavsky 7-20

Прогресивні інформаційні технології, високопродуктивні комп’ютерні системи

Алгоритми балансування навантаження в Грід-системах PDF
A. I. Petrenko, S. Ya. Svistunov, V. I. Svirin 21-36
Неасимптотичні оцінки ефективності випадкового кодування в системі передачі інформації двійковим симетричним каналом зв’язку з відводом PDF (Русский)
A. N. Alekseychuk, S. V. Gryshakov 37-47

Проблеми прийняття рішень і управління в економічних, технічних, екологічних і соціальних системах

Комп’ютерне моделювання української жестової мови PDF
Iu. G. Kryvonos, Iu. V. Krak, O. V. Barmak 48-60
Математичні моделі керування процесами фінансування інвестиційних проектів PDF (Русский)
V. V. Moskalenko, V. V. Kondrashchenko 61-73
Методи і технології зниження пікових навантажень у корпоративних інформаційних системах із централізованим збереженням даних PDF
V. Yo. Simashko 74-87
Математичні моделі економічного менеджменту інформаційної безпеки PDF
Y. H. Levchenko, M. V. Demchyshyn, A. O. Rabchun 88-96
Прогнозування ерозійних процесів ґрунтів на маршрутах прокладки магістральних трубопроводів на основі геоінформаційних технологій і космічних знімків із високою роздільною здатністю зображення PDF (Русский)
A. T. Djamalov, R. M. Ragimov 97-103

Математичні методи, моделі, проблеми і технології дослідження складних систем

Від коваріацій до каузальності. Відкриття структур залежностей у даних PDF
O. S. Balabanov 104-118
Проблема існування розв’язку в задачах розподілу потоків PDF
O. E. Kirik 119-128
Застосування мереж Петрі для аналізу КВ-граматик PDF (Русский)
I. Ya. Spectorsky 129-133
Довгострокові прогнози функцій стану квазілінійних гіперболічних систем в Rn PDF
N. V. Gorban 134-139