Довгострокові прогнози функцій стану квазілінійних гіперболічних систем в Rn

N. V. Gorban

Анотація


Розглянуто квазілінійну гіперболічну систему в просторі Rn з нелінійною, у загальному випадку, функцією взаємодії. Досліджено асимптотичну поведінку слабких розв’язків поставленої задачі. Доведено існування траєкторного та глобального атракторів для всіх слабких розв’язків вихідної задачі. Доведено, що потраєкторно всі слабкі розв’язки прямують до стаціонарних станів.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ