№ 3 (2004)

Зміст

Теоретичні та прикладні проблеми і методи системного аналізу

Алгоритми FLARS та виділення аномалій часових рядів PDF (English)
A. D. Gvishiani, S. M. Agayan, Sh. R. Bogoutdinov, S. A. Tikhotski, J. Hinderer, J. Bonnin, M. Diament 7-16

Методи оптимізації, оптимальне управління і теорія ігор

Про прогнозування розв’язкiв параболiчних рiвнянь за спостереженнями, розподiленими на системi поверхонь PDF (Русский)
A. G. Nakonechny, Yu. K. Podlipenko, N. V. Grishchuk 17-39
Застосування модифікованого методу лінеаризації для розв’язання нелінійних задач розподілу потоків PDF
H. E. Kirik 40-49
Застосування методів регуляризації до ідентифікації параметрів розподілених процесів у задачах контролю промислових викидів у атмосферу PDF (Русский)
A. N. Selin, I. A. Palti 50-62

Математичні методи, моделі, проблеми і технології дослідження складних систем

Про нелінійні диференціально-операторні рівняння в банахових просторах із відображеннями псевдомонотонного типу. Частина I PDF (Русский)
V. S. Melnik, L. Toskano 63-81
Прогноз динаміки макроекономічних показників PDF
G. P. Poveshchenko 82-90
Прискорене моделювання стаціонарного розподілу кількості вимог у системі SMBAP|G|∞ PDF
A. A. Shumska 91-102

Нові методи в системному аналізі, інформатиці та теорії прийняття рішень

Відновлення багатофакторних закономірностей в умовах концептуальної невизначеності PDF (Русский)
N. D. Pankratova, E. L. Oparina 103-114
Поняття шкали простору невизначеності та його застосування
N. N. Diduk 115-127
Про наближений розв'язок односторонніх задач дифузії та тепломасообміну із багатозначними функціями відповідності PDF
I. V. Zhdanova 128-137
Скінченні автомати і марківські кола в задачах біометричної аутентифікації
А. О. Koval 138-142