№ 1 (2003)

Зміст

Нові методи в системному аналізі, інформатиці та теорії прийняття рішень

Платформа сценарного аналізу як основа методології національної програми передбачення в Україні PDF (English)
M. Z. Zgurovsky 7-25
Математичне забезпечення задач технологічного передбачення стосовно галузі промисловості PDF (Русский)
N. D. Pankratova 26-33
Система морфізмів для просторів невизначеності та її застосування PDF (Русский)
N. N. Diduk 34-47

Проблеми прийняття рішень і управління в економічних, технічних, екологічних і соціальних системах

Теорія аналітичинх ієрархічних процесів. Частина 2.1 PDF (English)
T. L. Saaty 48-71
Нечітка нейронна система для прийняття рішень у менеджменті PDF (English)
G. Setlak 72-81
Аналіз та моделювання макроекономічних процесів у перехідний період PDF (Русский)
N. G. Gogoladze 82-96
Коінтеграційні процеси та їх застосування в економетричному аналізі PDF (Русский)
T. Z. Kordzadze 97-111

Теоретичні та прикладні проблеми інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень

Прикладний статистичний аналіз марковських гауссових процесів у дискретному часі PDF
N. V. Andreev 112-120

Проблемно і функціонально орієнтовані комп’ютерні системи та мережі

Аналіз та оптимізація показників живучості комп'ютерних мереж з технологією АТМ PDF (Русский)
H. Ju. Zaychenko 121-134

Математичні методи, моделі, проблеми і технології дослідження складних систем

Ноніусна адаптивна високоточна система стабілізації стохастичних технологічних процесів PDF
V. М. Galay, A. M. Silvestrov, O. V. Shefer 135-142