№ 3 (2002)

Зміст

Проблеми прийняття рішень і управління в економічних, технічних, екологічних і соціальних системах

Оптимальне керування системою, що описується псевдопараболічним рівнянням з умовами спряження PDF (Русский)
I. V. Sergienko, V. S. Deyneka 7-31
Розв’язок задач багатокритеріальної оптимізації з використанням генетичних алгоритмів PDF (Русский)
G. Setlak 32-42

Проблемно і функціонально орієнтовані комп’ютерні системи та мережі

Інформаційні мережеві технології в науці і освіті PDF
M. Z. Zgurovsky, Yu. I. Yakimenko, V. I. Timofeyev 43-56
Оптимізація характеристик мереж з технологією АТМ
H. Ju. Zaychenko 57-73
Якість обслуговування в системах мультімедіа PDF (Русский)
A. G. Kopacthev 74-84

Прогресивні інформаційні технології, високопродуктивні комп’ютерні системи

Побудова моделі дистанційної освіти на основі системної методології PDF (Русский)
N. D. Pankratova, V. Ju. Khokhlov 85-98

Математичні методи, моделі, проблеми і технології дослідження складних систем

Математичні моделі динаміки виробництва в макроекономіці PDF (Русский)
L. P. Khoroshun 99-113
Системний підхід до побудови регресійної моделі на часових рядах PDF (Русский)
P. I. Biduk, I. V. Baklan, V. N. Rifa 114-131
Моделювання змін цін фінансових активів PDF (Русский)
Ju. V. Bondarenko 132-138

Нові методи в системному аналізі, інформатиці та теорії прийняття рішень

Оптимальна зупинка агрегованих та слабозбурених дезагрегованих марковських та напівмарковських моделей у дискретному часі PDF (Русский)
N. V. Andreev 139-145

Інформація

Міжнародний семінар ЮНЕСКО PDF (English)
  146-153