№ 3 (2008)

Зміст

Теоретичні та прикладні проблеми і методи системного аналізу

Визначення основних ризиків розвитку Африки PDF (English)
V. Bakhtina, М. Zgurovsky 7-15
Екзистенційний базис сутнісних середовищ PDF (Русский)
I. V. Redko 16-30
До створення стратегії сталого розвитку Криму PDF (Русский)
V. A. Ivchenko 31-43

Прогресивні інформаційні технології, високопродуктивні комп’ютерні системи

Принципи створення автоматизованої системи експертної оцінки тарифів на послуги водопостачання та водовідведення PDF
P. I. Anpilogov, V. M. Mykhailenko 44-51
Оцінка чутливості стегоповідомлень до збурюючих дій PDF (Русский)
A. A. Kobozeva, E. V. Narimanova 52-65
Розрахунок характеристик змішаної системи обслуговування з резервуванням каналів PDF (Русский)
A. Z. Melikov, A. M. Velibekov 66-77

Проблеми прийняття рішень і управління в економічних, технічних, екологічних і соціальних системах

Субоптимальна апроксимація суми еліпсоїдів і перетину еліпсоїда з гіпершаром PDF (Русский)
A. V. Sholokhov 78-87

Математичні методи, моделі, проблеми і технології дослідження складних систем

Про деякі топологічні властивості спеціальних класів банахових просторів. Частина 2 PDF (English)
P. Kasyanov, V. Mel'nik 88-100
Нові підходи регресії у фінансовій математиці і науках про життя з використанням адитивних моделей PDF (English)
P. Taylan, G.-W. Weber 101-118
Динамічна модель міжгалузевого балансу з урахуванням контролю над забрудненням без лагів PDF
М. V. Boichuk, N. M. Shmurygina 119-128
Оцінка достовірності результатів аналізу перехресного впливу при розв’язанні задач технологічного передбачення PDF
D. Ye. Pylypenko 129-140