№ 2 (2008)

Зміст

Теоретичні та прикладні проблеми і методи системного аналізу

Від наукового результату до комп’ютерної технології PDF
V. K. Zadiraka, I. V. Sergienko 7-28

Прогресивні інформаційні технології, високопродуктивні комп’ютерні системи

Алгебраїчні атаки на потокові шифратори як узагальнення кореляційних атак PDF
S. O. Pometun 29-40
Аналіз програмних продуктів для забезпечення процесу дистанційної освіти PDF
О. О. Mochalov, О. О. Gaysha 41-45
Моделювання кількісних показників надійності операторської діяльності нечіткими базами знань PDF
S. D. Shtovba 46-58

Теоретичні та прикладні проблеми інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень

Оптимізація інвестиційного портфеля за умов невизначеності PDF (Русский)
Yu. P. Zaychenko, M. Esfandiyarfard 59-76
Регулювання функціонування технологічного процесу виробництва за допомогою системи прийняття рішень PDF (Русский)
V. S. Smorodin 77-86
Разробка та дослідження методу індуктивного моделювання з нечіткими вхідними змінними PDF
D. A. Pinchuk 87-96

Математичні методи, моделі, проблеми і технології дослідження складних систем

Марковська модель авторегресії із гетероскедастичними остачами PDF (Русский)
A. A. Matveev, K. P. Shadurskis 97-109
Циклічне самовідновлення системи знань людини за умов їх пасивної дисипації PDF
V. V. Yasinskiy 110-114
До розробки адаптивних моделей оцінювання параметрів об’єкту, що рухається, в умовах невизначеності PDF (Русский)
T. V. Podladchikova 115-127

Нові методи в системному аналізі, інформатиці та теорії прийняття рішень

Сигнальні пари та їх використання PDF (Русский)
N. N. Diduk 128-143