№ 4 (2006)

Зміст

Теоретичні та прикладні проблеми і методи системного аналізу

Розробка системи рейтингів для закладів вищої освіти України PDF (English)
M. Zgurovsky, N. Pankratova, V. Bobovkin, O. Linovitskaya 7-15

Прогресивні інформаційні технології, високопродуктивні комп’ютерні системи

Пріоритезація тестів у регресивному тестуванні PDF (Русский)
A. G. Malishevsky 16-32
Модифікація алгоритму навчання К2 для задачі адаптації байєсівської нейронної мережі PDF (Русский)
S. A. Katerynych 33-43

Проблеми прийняття рішень і управління в економічних, технічних, екологічних і соціальних системах

СППР по формуванню кредитного портфеля комерційного банку PDF (Русский)
V. V. Moskalenko, A. A. Zamozdra 44-55
Стратегія вибору перспективного варіанту розвитку космічної системи ДЗЗ PDF (Русский)
L. F. Dargeiko, H. N. Bodnar, Z. V. Kozlov, A. D. Fedorovsky 56-64

Проблемно і функціонально орієнтовані комп’ютерні системи та мережі

Структурний синтез комп’ютерних мереж з технологією MPLS PDF (Русский)
H. Yu. Zaychenko, Yu. P. Zaychenko, Ashraf Abdel Hilal Karim Abu-Ain 65-70
Якість обслуговування у комп’ютерних мережах на базі Internet PDF (English)
N. I. Listopad, A. G. Kopachev, A. A. Matruk 71-76

Методи оптимізації, оптимальне управління і теорія ігор

Необхідні умови оптимального керування об’єктами з розподіленими параметрами PDF (English)
G. Iovane, V. M. Mizernyy 77-93
Асимптотичний підхід до вирішення дискретних екстремальних задач з інтервальними даними PDF (Русский)
V. A. Perepelitsa, Ye. V. Tereshchenko 94-105

Математичні методи, моделі, проблеми і технології дослідження складних систем

Нечіткі логічні системи з використанням нечітких множин вищих типів PDF
N. R. Kondratenko, S. M. Kuzemko 106-113
Нечітка модель визначення метаекономічного рівня PDF (Русский)
K. D. Imanov, R. R. Rzayev 114-122

Евристичні методи та алгоритми в системному аналізі та управлінні

Агентна архітектура розподіленої дискретно-подійної системи імітаційного моделювання OpenGPSS PDF (Русский)
V. N. Tomashevskiy, D. G. Didenko 123-132
Криптографічний захист інформації як процедура кодування PDF (Русский)
Yu. G. Savchenko, T. V. Chych 133-137