№ 2 (2005)

Зміст

Теоретичні та прикладні проблеми і методи системного аналізу

Моделі та методи розв’язування нечітких задач дискретної оптимізації у діагностичних інформаційних технологіях PDF (Русский)
I. V. Sergienko, I. N. Parasyuk, M. F. Kaspshitskaya 7-22
Прогнозування динамічних процесів на основі математичних моделей часових рядів із різнотемповою дискретизацією PDF (Русский)
V. D. Romanenko 23-41

Проблемно і функціонально орієнтовані комп’ютерні системи та мережі

Аналіз методів керування трафіком ABR в мережах АТМ з використанням імітаційного моделювання PDF (Русский)
Yu. P. Zaychenko, Muhammed-Ali Azzam Hamudi 42-60
Методи та засоби ефективного управління передачею даних в захищених комп’ютерних мережах PDF (Русский)
V. Ye. Mukhin, Darvish Luay 61-75
Застосування технологій якості обслуговування в комунікаційних мережах PDF (Русский)
V. V. Demchinsky 76-82

Методи оптимізації, оптимальне управління і теорія ігор

Чисельні методи дослідження багатошвидкісних систем обслуговування типу Гімпельсона PDF (Русский)
A. Z. Melikov, M. I. Fattahova, T. S. Kaziev 83-96
Оптимальне багатопорогове керування потоком у системі масового обслуговування G/MSP/1 із MAP-потоком збоїв PDF (Русский)
O. V. Semenova 97-105

Математичні методи, моделі, проблеми і технології дослідження складних систем

Дослідження нестандартних інтервальних арифметичних операцій PDF (Русский)
O. A. Zhukovska 106-116

Нові методи в системному аналізі, інформатиці та теорії прийняття рішень

Оцінка ефективності нового статистичного ієрархічного агломеративного алгоритму кластеризації для розпізнавання регіонів зображень PDF (Русский)
E. A. Bashkov, O. L. Vovk 117-130
Вирішення лінійних систем за допомогою декомпозиції PDF (Русский)
D. A. Zaitsev 131-143