№ 1 (2004)

Зміст

Прогресивні інформаційні технології, високопродуктивні комп’ютерні системи

Евіденціальна парадигма та обробка комп’ютерних математичних знань PDF
Z. M. Aselderov, A. V. Lialecky, L. Z. Frolova 7-17
Системно-структурні принципи комплексної технологічної підготовки виробництва при проектуванні гнучких виробничих систем PDF
A. A. Stenin, S. V. Lapkovsky, M. A. Soldatova 18-31
Комп'ютерний аналіз та інтерпретація електрокардіограм у фазовому просторі PDF (Русский)
L. S. Fainzilberg 32-46

Проблеми прийняття рішень і управління в економічних, технічних, екологічних і соціальних системах

Уніфіковані програмні сервіси та візуальні інтерфейси в інтранет-системах управління технологічними процесами PDF
M. V. Tkachuk, V. A. Shekhovtsov 47-55
Інтелектуальні технології у маркетинговому аналізі PDF (Русский)
G. Setlak 56-69

Теоретичні та прикладні проблеми інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень

Перспективні методи розпізнавання папілярних зображень в автоматизованих системах захисту особливо важливих об’єктів PDF (Русский)
L. Pyushky, I. M. Vasyukchina, M. I. Vasyukchin 70-81

Проблемно і функціонально орієнтовані комп’ютерні системи та мережі

Структуризація та аналіз даних у зростаючих пірамідальних мережах PDF (Русский)
V. P. Gladun, N. D. Vashchenko, V. Yu. Velichko, Yu. G. Tkachenko 82-92
Дослідження системи передачі різнотипової інформації з буферизацією та витисненням низькопріоритетних заявок PDF (Русский)
A. Z. Melikov, F. N. Nagiyev 93-103

Методи оптимізації, оптимальне управління і теорія ігор

Оптимальні оцінки практичної стійкості правих частин диференціальних включень PDF
F. G. Garashchenko, V. V. Pichkur 104-114

Математичні методи, моделі, проблеми і технології дослідження складних систем

Моделювання і прогнозування гетероскедастичних процесів PDF
P. I. Bidyuk 115-134
Уточнення спрощених закономірностей на основі системного підходу PDF
A. M. Silvestrov, L. Yu. Spinul, O. V. Shefer 135-142