№ 3 (2003)

Зміст

Теоретичні та прикладні проблеми і методи системного аналізу

Системна стратегія технологічного передбачення в інноваційній діяльності PDF (Русский)
M. Z. Zgurovsky, N. D. Pankratova 7-24

Проблеми прийняття рішень і управління в економічних, технічних, екологічних і соціальних системах

Нечіткий метод індуктивного моделювання в задачах прогнозування макроекономічних показників PDF (Русский)
Yu. P. Zaychenko 25-45
Системний аналіз дуальності задач фільтрації та управління для одного класу динамічних систем PDF (Русский)
V. N. Pоdladchykov, N. A. Narodyckaya 46-55
Синтез різнотемпових дискретних систем керування із врахуванням рідких вимірювань вихідних координат багатовимірного об’єкта PDF (Русский)
V. D. Romanenko, V. N. Krasnichuk 56-65

Методи оптимізації, оптимальне управління і теорія ігор

Оптимізація і розв’язання опуклих варіаційних нерівностей PDF (Русский)
Yu. M. Danilin, I. A. Shoubenkova 66-74
Задача утримання у диференціальних іграх PDF (Русский)
S. N. Amirhalieva, V. V. Ostapenko, I. N. Tereshchenko 75-80
Про одну статичну модель прогнозу голосування PDF (Русский)
E. N. Belyaeva, V. M. Panin 81-87

Математичні методи, моделі, проблеми і технології дослідження складних систем

Системний підхід до прогнозування на основі моделей часових рядів PDF
P. I. Bidyuk 88-110

Методи аналізу та управління системами в умовах ризику і невизначеності

Синтез оптимальних стратегій планування стохастичного експерименту в задачах найскорішого виявлення неполадки PDF
N. V. Andreev 111-119

Нові методи в системному аналізі, інформатиці та теорії прийняття рішень

Про операторні включення у банахових просторах із щільно визначеними операторами PDF (Русский)
V. S. Melnik 120-126
Моделі суспільних явищ та сценарні підходи у прийнятті рішень PDF (Русский)
A. S. Makarenko 127-142