№ 3 (2010)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF PDF (Русский) PDF (English)

Зміст

Теоретичні та прикладні проблеми і методи системного аналізу

Багатокритеріальне прийняття рішень із використанням максимального синтезу в методі аналізу ієрархій (МАІ) PDF (Русский)
N. I. Nedashkovskaya 7-16

Прогресивні інформаційні технології, високопродуктивні комп’ютерні системи

Оперативний контроль обчислень на основі інформаційної надлишковості PDF (Русский)
Yu. P. Butsenko, Yu. G. Savchenko 17-24
Про повноту та єдиність універсального каркаса в реляційній моделі даних PDF (Русский)
B. E. Panchenko, I. M. Pysanko 25-35
Оптимізація фрагменту телекомунікаційної мережі PDF (Русский)
K. S. Sunduchkov 36-45

Проблеми прийняття рішень і управління в економічних, технічних, екологічних і соціальних системах

Метод визначення потоків рекреантів за допомогою модифікованої ґравітаційної моделі на базі нечіткої логіки PDF
S. A. Liakhov, Ya. I. Vikliuk 46-59
Нечіткий фондовий портфель. Дослідження та оптимізація PDF (Русский)
N. А. Murga 60-71

Математичні методи, моделі, проблеми і технології дослідження складних систем

Синтез комбінованого вирішального правила (ВП) у комп’ютерних системах медичної діагностики PDF
A. I. Povoroznyuk 72-83
Оцінка представницьких усічених ортогональних підпланів плану повного факторного експерименту PDF (Русский)
O. V. Seraya, D. A. Domin 84-88
Дослідження переривистого характеру глобалізації в контексті суспільного розвитку та безпеки країн світу. Частина 2. Дослідження впливу кризових явищ 2008–2009 років PDF
A. M. Zgurovsky 89-107
Математична модель розрахунку термонапруженого стану оболонкових конструктивних елементів PDF (Русский)
E. V. Moskaleva 108-114

Нові методи в системному аналізі, інформатиці та теорії прийняття рішень

Функція Мінковського в задачах пакування PDF (Русский)
V. V. Ostapenko, I. L. Iakunina 115-121
Механізм формування цін і тарифи у динамічній моделі невеликої відкритої перехідної економіки PDF (English)
Gayane Oganesyan 122-129
Аналіз free-running автомата над кінцевим кільцем PDF (Русский)
V. V. Skobelev 130-142