№ 1 (2008)

Зміст

Теоретичні та прикладні проблеми і методи системного аналізу

Глобальне моделювання процесів сталого розвитку в контексті якості та безпеки життя людей PDF
M. Z. Zgurovsky, T. A. Matorina, D. A. Prilutsky, D. A. Abroskin 7-32
Системний аналіз у динаміці діагностування складних технічних систем PDF (Русский)
N. D. Pankratova 33-49

Прогресивні інформаційні технології, високопродуктивні комп’ютерні системи

Проблеми акустичного зондування свердловин та апарaтний комплекс для їхнього вирішення PDF
V. Ya. Danylov, I. Ya. Naumenko, V. I. Kyzyma 50-62
Використання інформації про вартість тестів та серйозність помилок у процесі пріоритезації тестів PDF (Русский)
A. G. Malishevsky 63-78

Проблемно і функціонально орієнтовані комп’ютерні системи та мережі

Національна Grid-інфраструктура для забезпечення наукових досліджень і освіти PDF
A. I. Petrenko 79-92

Методи оптимізації, оптимальне управління і теорія ігор

Системи з передісторією та функціональна живучість PDF (Русский)
A. P. Yakovleva 93-100
Алгоритми ітераційного квадратичного програмування для задач оптимального розподілу потоків PDF
O. E. Kirik 101-113

Математичні методи, моделі, проблеми і технології дослідження складних систем

Синтез та адаптивне настроювання моделей GARCH для прогнозування дисперсій гетероскедастичних процесів з різнотемповою дискретизацією PDF (Русский)
V. D. Romanenko, O. V. Bilyi 114-126
Про деякі топологічні властивості спеціальних класів банахових просторів. Частина 1 PDF (English)
P. Kasyanov, V. Mel’nik 127-143