№ 3 (2018)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF (English) PDF (Русский) PDF

Зміст

Прогресивні інформаційні технології, високопродуктивні комп’ютерні системи

Дистанційний моніторинг пацієнта на основі концепції агент–група–роль PDF (Русский)
Natalia G. Axak, Mykola M. Korablyov 7-18
Аналіз гравітаційної хвилі Місяця та глобальної температури Землі: вплив тенденцій за часом та циклічних змін PDF (English)
Yoshio Matsuki, Petro I. Bidyuk 19-30
Автоматизація етапів проектування компонувальної схеми виробничої лінії технологічного парку PDF (Русский)
Javanshir F. Mamedov, Gurban S. Abdullaev, Gyulnara G. Gengeliyeva, Elmira A. Nasirova 31-37

Проблемно і функціонально орієнтовані комп’ютерні системи та мережі

Мережеві структури та системи: ІI. Сердцевини мереж та мультиплексів PDF
O. D. Polishchuk, M. S. Yadzhak 38-51
Квантовий генетичний алгоритм вищих порядків для 0–1 задачі пакування рюкзака PDF
Valerii M. Tkachuk, Orysya M. Tkachuk 52-67

Математичні методи, моделі, проблеми і технології дослідження складних систем

Математичне моделювання электронапруженого стану ортотропного п’єзоелектричного тіла з довільно орієнтованою круговою тріщиною за одновісного розтягу PDF
V. S. Kirilyuk, Olga I. Levchuk 68-79
Про існування та стабілізацію сильного розв’язку автономних стохастичних диференціальних рівнянь Іто–Скорохода в частинних похідних з випадковими параметрами PDF (English)
Volodymyr K. Yasynskyy, Igor V. Yurchenko 80-90
Приклад дослідження коректності крайових задач на основі методу дифеоморфізмів PDF (Русский)
Oleksii Yu. Potapenko 91-97
Організація нечіткого логічного виведення на основі багаторівневого паралелізму PDF (Русский)
Roman M. Ponomarenko 98-109

Методи аналізу та управління системами в умовах ризику і невизначеності

Метод визначення та підвищення узгодженості експертних оцінок за підтримання прийняття групових рішень PDF
Vitaliy V. Tsyganok, Pavlo D. Roik 110-121
Обчислення розмірності за Ляпуновим і застосування для прогнозування геомагнітних індексів PDF (Русский)
Serhii M. Ivanov, Vitaliy O. Yatsenko 122-132
Адаптивна лазерна терапія PDF (Русский)
Danylo A. Borozenets 133-139