№ 2 (2002)

Зміст

Нові методи в системному аналізі, інформатиці та теорії прийняття рішень

Новий підхід до вирішення задачі "Мінімізація сумарного зваженого запізнення при виконанні незалежних завдань з директивними строками на одному приладі" PDF (Русский)
A. A. Pavlov, E. B. Misjura 7-32
Побудова можливих сценаріїв розвитку процесів як елемент програмування державної політики на довгострокову перспективу (на прикладі житлово-комунальної сфери) PDF
L. K. Golyshev, O. B. Lotocky, V. V. Vinogradova 33-52

Проблеми прийняття рішень і управління в економічних, технічних, екологічних і соціальних системах

Багатокритеріальні задачі прийняття рішень в нечітких умовах і методи їх розв’язання PDF (Русский)
Ju. P. Zaychenko 53-62

Проблемно і функціонально орієнтовані комп’ютерні системи та мережі

Узагальнений алгоритм розрахунку характеристик стратегій Клейнрока-Камоуна для розподілу буфера в мережах комутації пакетів PDF (Русский)
L. A. Ponomarenko, A. Z. Melikov, M. I. Fattahova 63-72
Ймовірнісна модель роботи вузла мережі Internet PDF (Русский)
A. N. Dudin, N. I. Listopad, G. V. Tsarenkov 73-82
Побудова пошукових Internet/Intranet систем на основі повнотекстових баз даних PDF (Русский)
Yu. I. Vorotnitsky, A. V. Pupko 83-88

Методи оптимізації, оптимальне управління і теорія ігор

Узагальнена теорема про мінімакс та критичні точки багатозначних відображень PDF (Русский)
V. S. Melnik 89-95
Методи вилучення невідомих за допомогою операцій проектування PDF
V. V. Ostapenko, G. S. Finin 96-102
Проекційні методи розв’язання нелінійних варіаційних нерівностей PDF (Русский)
V. M. Panin, T. V. Lavrina 103-117

Математичні методи, моделі, проблеми і технології дослідження складних систем

Побудова та структура моделюючих графів складних систем PDF (Русский)
A. A. Volkov 118-132

Науково-методичні проблеми в освіті

Змістовна наповненість навчальних дисциплін загальноосвітнього циклу в контексті реалій сьогодення PDF
V. A. Dobrovolsky, S. A. Ryzhkova 133-142