№ 3 (2011)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF PDF (Русский) PDF (English)

Зміст

Теоретичні та прикладні проблеми і методи системного аналізу

Відкрито-замкнені засади середовищ інтеграції PDF (Русский)
I. V. Redko, O. O. Tatarikov, M. P. Semenchenko 7-17
Методологічне і математичне забезпечення розв’язання задач передбачення на основі модифікованого методу морфологічного анализу PDF
I. O. Savchenko 18-28

Прогресивні інформаційні технології, високопродуктивні комп’ютерні системи

Технологія імітаційного моделювання параметричних відмов технічних систем PDF (Русский)
I. V. Maksimey, D. N. Shevchenko 29-37
Підхід до інтеграції системи кредитного скорингу та моделі керування активами та пасивами комерційного банку PDF
D. V. Osipenko 38-47
Моделі представлення ключових елементів в задачі покомпонентного розпізнавання символів тексту PDF (Русский)
A. A. Kargin, E. E. Pyatikop 48-55

Проблеми прийняття рішень і управління в економічних, технічних, екологічних і соціальних системах

Нечіткі моделі в задачах підбору персоналу при формуванні соціальных груп PDF
N. R. Kondratenko, S. V. Luzhetskyi, O. V. Cheboraka 56-62
Дослідження двоїстої задачі оптимізації інвестиційного портфеля в нечітких умовах PDF (Русский)
Yu. Zaychenko, Nafas Agai Ag Gamish Ovi 63-76
До параметричної форми моделювання ситуації в загальній задачі ухвалення рішення PDF (Русский)
V. M. Mуkhalevich 77-87

Проблемно і функціонально орієнтовані комп’ютерні системи та мережі

Нейромережева реалізація інтелектуальної підтримки прийняття рішень в автоматизованому управлінні навчанням PDF
T. L. Mazurok, Y. K. Todorcev 88-101

Методи оптимізації, оптимальне управління і теорія ігор

Про топологію шляхів нормалізації в реляційному каркасі PDF (Русский)
B. E. Panchenko, I. N. Pysanko 102-107
Оптимальне керування режимами медикаментозної терапії та фізіотерапії в задачі реконструкції кісткової тканини PDF
V. P. Martsenyuk, D. V. Vakulenko, I. Ye. Andrushchak 108-122

Математичні методи, моделі, проблеми і технології дослідження складних систем

Згасання звуку в міжтрубному просторі свердловин PDF
V. Ia. Danylov, I. Ia. Naumenko, V. I. Kyzyma, S. M. Klymenko 123-132

Нові методи в системному аналізі, інформатиці та теорії прийняття рішень

Про періодичні розв’язки квазілінійного звичайного диференціального рівняння другого порядку PDF
Ju. Е. Bokhonov 133-137

Науково-методичні проблеми в освіті

Співробітництво Академічного центру компетенції SAP СПбДПУ та вищих навчальних закладів країн СНД у межах програми "Університетський Альянс SAP" PDF (Русский)
D. G. Arseniev, A. N. Ambrajei, N. M. Golovin, V. V. Taratoukhine 138-142