№ 1 (2009)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF (English) PDF (Русский) PDF

Зміст

Теоретичні та прикладні проблеми і методи системного аналізу

Глобальний аналіз сталого розвитку в контексті якості і безпеки життя людей PDF (English)
M. Z. Zgurovsky 7-21
Моделювання альтернатив сценаріїв процесу технологічного передбачення PDF (Русский)
N. D. Pankratova, V. V. Savastyanov 22-35
Компараторна ідентифікація моделі формування індексу сталого розвитку PDF (Русский)
K. E. Petrov 36-46

Прогресивні інформаційні технології, високопродуктивні комп’ютерні системи

Планування та оптимізація маршрутів танкерів при нечітких замовленнях суден, що ними обслуговуються PDF (English)
B. Werners, Y. P. Kondratenko 47-64
Ймовірнісне прогнозування процесів ціноутворення на фондових ринках PDF
P. I. Bidiuk, A. V. Fedorov 65-73
Модель навчального Web-контенту Tree-Net як основа для інтеграції керування знаннями і безперервним навчанням PDF
S. V. Tytenko, A. A. Gagarin 74-86

Математичні методи, моделі, проблеми і технології дослідження складних систем

Побудова багатовимірної поліноміальної регресії. Активний експеримент PDF (Русский)
A. A. Pavlov, A. V. Chekhovskiy 87-99
Дослідження умов ідентифікованості при ітеративній ідентифікації дискретних стаціонарних систем PDF (Русский)
V. F. Gubarev, А. О. Zhukov 100-115

Нові методи в системному аналізі, інформатиці та теорії прийняття рішень

Задача Коші для еволюційних включень з відображеннями типу Sk PDF (English)
P. O. Kasyanov, V. S. Mel’nik, S. Toscano 116-130
Структурна еволюція спілкування PDF
G. P. Poveshchenko 131-144