№ 1 (2018)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF (English) PDF (Русский) PDF

Зміст

Теоретичні та прикладні проблеми і методи системного аналізу

Системний підхід до підтримання прийняття рішень на основі ієрархічних та мережевих моделей PDF
Nadezhda I. Nedashkovskaya 7-18

Прогресивні інформаційні технології, високопродуктивні комп’ютерні системи

Структурно-функціональний рівень організації лінгвістичного процесора PDF
Yuri I. Kyslenko, Andriy V. Khimich 19-35
Алгоритм визначення станів рівноваги за умови залежності структури споживання від обсягів випуску PDF
Andrii P. Makhort 36-51
Огляд методів машинного навчання для класифікації великих обсягів супутникових даних PDF
Mykola Lavreniuk, Alexei Novikov 52-71
Огляд методів сегментації медичних зображень PDF (English)
Bohdan V. Chapaliuk, Yuriy P. Zaychenko 72-81

Проблеми прийняття рішень і управління в економічних, технічних, екологічних і соціальних системах

Моделювання військових конфліктів з використанням байєсових мереж PDF
Hanna I. Kanhun, Petro I. Bidyuk, Olexander L. Jirov 82-92
Моделювання внутрішньої валюти в рефлексивних іграх з багатокритеріальними функціями виграшу PDF
Sergey A. Smirnov, Ivan M. Tereshchenko 93-98

Теоретичні та прикладні проблеми інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень

Прискорення методу квадратичного решета на основі використання умовно В-гладких чисел PDF
Vitalii M. Misko 99-106

Математичні методи, моделі, проблеми і технології дослідження складних систем

Емпіричний аналіз гравітаційної хвилі Місяця та глобального потепління Землі PDF (English)
Yoshio Matsuki, Petro I. Bidyuk 107-118
Прогнозування макроекономічних показників на основі матричної множинної регресії: приклади PDF
Inna Nazaraha 119-131
Крайова задача, асоційована з дифеоморфізмом між рімановими багатовидами PDF (Русский)
Oleksii Yu. Potapenko 132-140