№ 1 (2006)

Зміст

Теоретичні та прикладні проблеми і методи системного аналізу

Розвиток навчального і науково-дослідного сектора інформаційного суспільства в Україні PDF (English)
M. Z. Zgurovsky 7-17

Прогресивні інформаційні технології, високопродуктивні комп’ютерні системи

Технологія імітаційного моделювання динаміки обслуговування пасажиропотоку міським транспортом PDF (Русский)
V. N. Halushko, V. D. Levchuk, I. V. Maksimei, V. S. Mohyla, P. L. Chechet 18-30
Об’єктне моделювання ресурсної теорії уваги PDF (Русский)
I. O. Chmyr, I. A. Zhyryakova 31-40

Проблеми прийняття рішень і управління в економічних, технічних, екологічних і соціальних системах

До постановки загальної задачі створення системи стратегічного керування динамічним об’єктом високої складності PDF (Русский)
L. K. Golyshev 41-55

Проблемно і функціонально орієнтовані комп’ютерні системи та мережі

Порівняльний аналіз ефективності нечітких нейронних мереж у задачах прогнозування в економіці та фінансовій сфері PDF (Русский)
Yu. P. Zaychenko, F. Sevayee, Yu. V. Kelestin 56-70
Телекомунікаційне інформаційно-освітнє середовище: модель взаємодії двох інформаційних потоків PDF (Русский)
V. V. Kolos 71-84

Методи оптимізації, оптимальне управління і теорія ігор

Умова повного вимітання та її узагальнення у диференціальних іграх PDF (Русский)
V. V. Ostapenko, I. L. Yakunina, I. N. Tereshchenko, S. N. Amirgalieva 85-93
Регуляризація поліноміальних функцій Без’є–Бернштейна та її застосування в задачі идентифікації нелінійних систем PDF
O. Yu. Mytnyk 94-105

Нові методи в системному аналізі, інформатиці та теорії прийняття рішень

Рішення задачі обмеження просторів невизначеності PDF (Русский)
N. N. Diduk 106-118
Інформаційно-статистичний метод оцінювання вмісту біохімічних компонентів у рослинності PDF (Русский)
P. A. Khandryga, V. A. Yatsenko 119-132
Про хроматичне число натуральних модульних графів PDF (Русский)
G. P. Donets, G. O. Shulinok 133-142