№ 3 (2019)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF (English) PDF (Русский) PDF

Зміст

Прогресивні інформаційні технології, високопродуктивні комп’ютерні системи

Розрахунок щільності енергії та щільності спіну гравітаційних хвиль Місяця у прямолінійних координатах PDF (English)
Yoshio Matsuki, Petro I. Bidyuk 7-17
Дослідження і прогнозування успішності стартапів платформи kickstarter PDF
Nataliia V. Kuznietsova, Yaroslav V. Grushko 18-32

Теоретичні та прикладні проблеми інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень

Використання рекурентних нейронних мереж для автоматичної діагностики раку легенів PDF
Bohdan V. Chapaliuk, Yuriy P. Zaychenko 33-40
До теорії систем: швидкий огляд особливостей понять в концептуальному полі PDF (English)
Vladimir P. Kolyada 41-54
Система підтримання прийняття рішень для оцінювання стану повітря за неточних вхідних даних PDF
Regina V. Kryvakovska 55-62

Методи оптимізації, оптимальне управління і теорія ігор

Игрові стратегії прийняття рішень в ієрархічних системах. I. Математична модель стохастичної гри PDF
Petro A. Kravets 63-75
Методологія побудови основних метрик Q-аналізу та їх застосування PDF
Viktoriia I. Polutsyhanova, Sergey A. Smirnov 76-88

Математичні методи, моделі, проблеми і технології дослідження складних систем

Метод автоматизації управління у когнітивних картах на основі синтезу приростів вагових коефіцієнтів і координат вершин PDF (Русский)
Victor D. Romanenko, Yu. L. Milyavsky 89-99
Алгоритми наближеного розв’язання багатостадійних Flow-Shop-Problem PDF (Русский)
Yuriy A. Zack 100-109
Математичне моделювання напруженого стану ортотропного п’єзоелектричного материалу зі сфероїдальною порожниною під внутрішнім тиском PDF
Vitaly S. Kirilyuk, Olga I. Levchuk, Olena V. Gavrilenko, Mykhailo K. Sukach 110-117
Збіжність ітерацій у формулі Троттера–Далецького для нелінійного збурення PDF (Русский)
Viktor G. Bondarenko, Ihor S. Markevych 118-125
Функціональні послідовності з нечітким аргументом: збіжність множин рівня PDF (Русский)
Igor Ya. Spectorsky 126-140