№ 4 (2015)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF PDF (Русский) PDF (English)

Зміст

Тітульні сторінки PDF PDF (English)
  1-4

Теоретичні та прикладні проблеми і методи системного аналізу

Застосування трендових геопросторових статистичних моделей на основі інтелектуального аналізу даних PDF
V. V. Putrenko 7-19

Прогресивні інформаційні технології, високопродуктивні комп’ютерні системи

Комплексне детерміноване оцінювання складних ієрархічно-мережевих систем: ІІІ. Агреговане oцінювання PDF
D. O. Polishchuk, O. D. Polishchuk, M. S. Yadzhak 20-31
Прогнозування індексу споживчих цін в Україні з використанням регресійних моделей і фільтра Калмана PDF (English)
I. V. Karayuz, P. I. Bidyuk 32-38
Мультифрактальний флуктуаційний аналіз стеганограм PDF (Русский)
D. А. Progonov, S. N. Kushch 39-47
Порівняння типів архітектури систем сервісів PDF
О. О. Petrenko 48-62
Впровадження компараторної ідентифікації для комплексної оцінки рівня безпеки об’єктів PDF
T. V. Kozulia, N. V. Sharonova, M. O. Bilova, M. M. Kozulia 63-74

Математичні методи, моделі, проблеми і технології дослідження складних систем

Задача оптимального керування стадією елонгації полімеразно-ланцюгової реакції PDF
V. P. Martseniuk, A. S. Sverstiuk, І. S. Gvozdetska 75-82
Примітивна програмна алгебра: загальний підхід до вирішення проблеми функціональної повноти PDF (English)
P. O. Yahanov, D. I. Redko, I. V. Redko, T. L. Zakharchenko 83-96
Аналітичний розв’язок некоректних задач динамічними методами PDF
D. M. Parkhomchuk, Yu. O. Tymoshenko 97-103
Вдосконалені методи розрахунку статистики Колмогорова–Смирнова, ваги категорії змінної та значення інформації у кредитному рейтингу PDF
O. M. Soloshenko 104-113

Нові методи в системному аналізі, інформатиці та теорії прийняття рішень

Хаотична та випадкова складові у природних часових даних PDF (Русский)
V. G. Bondarenko 114-122
Чому точність вимірювання фізичних величин обмежена PDF (Русский)
I. I. Gorban 123-138
Реферати PDF PDF (English)
  139-145
Відомості про авторів PDF
  146-147
Зміст журналу "Системні дослідження та інформаційні технології" за 2015 р. PDF
  148-149
Автори статей за 2015 р. PDF
  150