№ 1 (2014)

Зміст

Тітульні сторінки PDF PDF (English)
  1-6

Проблеми прийняття рішень і управління в економічних, технічних, екологічних і соціальних системах

Деякі аспекти мінімізації інформаційних ризиків у банківскій діяльності PDF
N. V. Kuznyetsova 7-19
Формування сценаріїв аналітичної діяльності PDF (English)
О. V. Koval, К. А. Zaitseva, Yu. D. Boyko 20-25

Теоретичні та прикладні проблеми інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень

Забезпечення стійкості імпульсних процесів у когнітивних картах на основі моделей у просторі станів PDF (Русский)
V. D. Romanenko, Yu. L. Milyavskiy 26-42

Проблемно і функціонально орієнтовані комп’ютерні системи та мережі

Програмний комплекс моделювання складних систем на основі ітераційних алгоритмів МГУА з можливістю мережевого доступу PDF
О. S. Bulgakova, V. V. Zosimov, V. S. Stepashko 43-55

Математичні методи, моделі, проблеми і технології дослідження складних систем

Автоматичне керування зі зворотнім зв’язком для одного класу контактних п’єзоелектричних задач PDF (English)
М. Z. Zgurovsky, P. О. Kasyanov, L. S. Paliichuk 56-68
Проектування нелінійного фільтра в задачі структурної ідентифікації біомедичних сигналів із локально зосередженими ознаками PDF (Русский)
A. I. Povoroznyuk, A. E. Filatova 69-80
Концептуальна модель інформаційної системи "Наукові дослідження" НАПН України PDF
А. V. Kilchenko 81-91
Довгострокові прогнози функцій стану автономних включень типу реакції-дифузії в Pn PDF
N. V. Gorban 92-101

Евристичні методи та алгоритми в системному аналізі та управлінні

Еволюційне навчання штучних систем PDF (Русский)
I. B. Tregubenko 102-112

Нові методи в системному аналізі, інформатиці та теорії прийняття рішень

Міри внутрішньої та зовнішньої інформації (на прикладі ймовірнісних ситуацій невизначеності). PDF (Русский)
N. N. Diduk 113-129
Метод розрідженого фронту для векторизації лінійчатих зображень PDF (Русский)
O. O. Kovtun 130-141
Реферати PDF PDF (English)
  142-148
Відомості про авторів PDF
  149-150