№ 1 (2015)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF PDF (Русский) PDF (English)

Зміст

Тітульні сторінки PDF (English) PDF
 

Теоретичні та прикладні проблеми і методи системного аналізу

Цифрова наука в програмі "Горизонт 2020" PDF (Русский)
M. Z. Zgurovsky, A. I. Petrenko 7-20

Прогресивні інформаційні технології, високопродуктивні комп’ютерні системи

Комплексне детерміноване оцінювання складних ієрархічно-мережевих систем. Частина I. Опис методики PDF
D. O. Polishchuk, O. D. Polishchuk, M. S. Yadzhak 21-31
Синтез алгоритмів цифрового управління для автоматичних следящих систем PDF
I. V. Zimchuk, V. I. Ishchenko, I. O. Kankin 32-38

Проблеми прийняття рішень і управління в економічних, технічних, екологічних і соціальних системах

Процедура обчислення внутрішньої валюти в рефлексивних іграх PDF
S. A. Smirnov, I. M. Tereshchenko 39-44
Про рівновагу відкритої економічної системи за наявності невикористаного капіталу та заданих рівнів споживання PDF
A. Ph. Makhort 45-56
Особливості сценарно-цільового підходу до аналізу об’єктів дієвої аналітики PDF (Русский)
O. V. Koval, Yu. D. Boyko, K. A. Volkova 57-67

Проблемно і функціонально орієнтовані комп’ютерні системи та мережі

Оперативне керування потоками у комп’ютерних мережах з технологією MPLS PDF (Русский)
О. Yu. Zaychenko 68-76
Синтез нейронних мереж на основі еволюційної оптимізації PDF (English)
A. A. Oliinyk, S. A. Subbotin 77-86

Математичні методи, моделі, проблеми і технології дослідження складних систем

Математична модель надійності для анализу причин непрацездатності системи із роздільним навантажувальним резервуванням PDF
S. V. Shcherbovskykh 87-98
Про деякі алгоритми регуляризації для розв’язання інтегральних рівнянь PDF (Русский)
L. L. Hart, M. V. Manoilo 99-110

Методи аналізу та управління системами в умовах ризику і невизначеності

Альтернативні алгоритми дефаззіфікації PDF (Русский)
Yu. А. Zak 111-120
Управління співвідношеннями координат когнітивної моделі складної системи при нестійкому імпульсному процесі PDF (Русский)
V. D. Romanenko, Yu. L. Milyavsky 121-129
Методи комплексного анализу моделювання процесу витіснення нафти теплоносієм з урахуванням ефекту гіднорозриву PDF
A. Ya. Bomba, A. M. Sinchuk, S. V. Yaroschak 130-140
Реферати PDF (English)
  141-148
Відомості про авторів PDF
  149-150