№ 1 (2017)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF PDF (Русский) PDF (English)

Зміст

Теоретичні та прикладні проблеми і методи системного аналізу

Модель оцінювання рівня небезпеки ситуацій в задачах функціонування складних об'єктів PDF (English)
Nataliya D. Pankratova, M. R. Slota 7-19
Оцінювання рівня соціальної динаміки та перспектив розвитку суспільства, заснованого на знаннях PDF
Iryna Lazarenko, Ivan Pyshnograiev 20-32

Проблеми прийняття рішень і управління в економічних, технічних, екологічних і соціальних системах

Оцінювання кредитних ризиків методами інтелектуального анализу даних PDF
Valery Ya. Danylov, Alex L. Jirov, Petro I. Bidyuk 33-48
Застосування методів інтелектуального аналізу даних до розв’язання задач актуарного моделювання та оцінювання фінансових ризиків PDF
S. V. Dubinina, Petro I. Bidyuk 49-64
Інформаційно-методична основа визначення оцінки екологічності складних природно-техногенних об’єктів PDF
T. V. Kozulia, M. O. Bilova 65-74

Математичні методи, моделі, проблеми і технології дослідження складних систем

Динаміка генотипу в нейроеволюції агентів у моделях штучного життя PDF (English)
Valentine V. Zavertanyy, A. S. Makarenko 75-87
Fuzzy-регресійні моделі в умовах наявності в статистичній вибірці нечислової інформації PDF (Русский)
Yuriy A. Zack 88-96
Алгоритм побудови біфуркаційної картини нелінійної крайової задачи для рівнянь Кармана PDF (Русский)
Vasilii A. Gromov 97-113
Проекційно-ітераційна реалізація явних методів варіаційного типу для розв’язання некоректних операторних рівнянь PDF (Русский)
Liudmyla L. Hart 114-125

Методи аналізу та управління системами в умовах ризику і невизначеності

Багатофакторний конвергенційно-націлений оператор для генетичного алгоритму PDF (English)
Oksana Shadura, Anatoly I. Petrenko, Sergiy Ya. Svistunov 126-140