№ 4 (2019)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF PDF (Русский) PDF (English)

Зміст

Прогресивні інформаційні технології, високопродуктивні комп’ютерні системи

Аналіз негативного потоку гравітаційних хвиль PDF (English)
Yoshio Matsuki, Petro I. Bidyuk 7-18
Моделювання режимів роботи двомашинного асинхронного агрегата у трифазній системі координат PDF
Valeriy V. Lutso, Anton M. Silvestrov, Lyudmila Yu. Spinul 19-29
Прогнозування емісії SO2 вулкана Кілауеа з використанням інтелектуального методу аналізу даних PDF (English)
Stanislav Zabielin 30-38

Проблеми прийняття рішень і управління в економічних, технічних, екологічних і соціальних системах

Зниження шуму в КТ зображенні на основі адаптивного порогового оброблення PDF (English)
Miroslav Petrov 39-48
Проектування систем відеоспостереження PDF (English)
Mohanad Abdulhamid, Mwongeera Murungi 49-58
Інтелектуальна система оброблення інформації блока керування безпілотного повітряного судна PDF
Maryna S. Graf, V. P. Kvasnikov 59-65
Методи абстрактного реферування текстів: огляд літератури PDF (English)
D. V. Shypik, Petro I. Bidyuk 66-76

Теоретичні та прикладні проблеми інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень

Порівняння ефективності класифікаторів машинного навчання у контексті голосової біометрії PDF
Valery Ya. Danilov, Yaroslav G. Grushko 77-84
Використання згорткових нейронних мереж для діагностування раку молочної залози PDF (English)
Maryam Naderan, Yuriy Zaychenko, Amedeo Napoli 85-93

Математичні методи, моделі, проблеми і технології дослідження складних систем

Дослідження адекватності інтервальних нечітких моделей типу 2 в задачах ідентифікації складних об’єктів PDF
Natalia R. Kondratenko, Olha O. Snihur 94-104
Ігрові стратегії прийняття рішень в ієрархічних системах. ІІ. Комп’ютерне моделювання стохастичної гри PDF
Petro A. Kravets 105-118

Нові методи в системному аналізі, інформатиці та теорії прийняття рішень

Поверхневі міри, асоційовані з неінваріантною мірою у скінченновимірному просторі PDF
Bohdan M. Snizhko 119-137