№ 1 (2020)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF (English) PDF (Русский) PDF

Зміст

Прогресивні інформаційні технології, високопродуктивні комп’ютерні системи

Синтез багатовимірної системи керування для прецизійного комплексу штучного мікроклімату PDF (Русский)
Nataliya D. Pankratova, Petro I. Bidyuk, Igor M. Golinko 7-20
Реконструкція 3D моделей будівель за їх тінями за допомогою супутникових знімків PDF (Русский)
H. Habraman, D. K. Mozhovoy 21-27

Проблеми прийняття рішень і управління в економічних, технічних, екологічних і соціальних системах

Оцінювання обчислювальних моделей функціонування кіберфізичних систем PDF (English)
Nataliya D. Pankratova, Y. A. Ptukha 28-33
Адаптивне прогнозування та оцінювання фінансових ризиків PDF (English)
Valery Ya. Danilov, O. P. Gozhyj, I. O. Kalinina, Andrii O. Belas, Petro I. Bidyuk, O. L. Jirov 34-53
Числове моделювання гравітаційних хвиль чорної діри за допомогою тензорів викривлення PDF (English)
Yoshio Matsuki, Petro I. Bidyuk 54-67

Теоретичні та прикладні проблеми інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень

Діагностика медичних зображень пухлин головного мозку з використанням гібридних згорткових нейронечітких мереж PDF (Русский)
Yuriy P. Zaychenko, Kostiantyn A. Zdor, Galib Hamidov 68-77

Методи оптимізації, оптимальне управління і теорія ігор

Нечітка задача оптимального розбиття множин з обмеженнями на розміщення центрів підмножин PDF
Elena M. Kiseleva, Olga M. Prytomanova 78-89
Оптимальна диверсифікація портфеля акцій за ринкових обмежень PDF (English)
Victor R. Kulian, M. V. Korobova, Olena O. Yunkova 90-97
Евристичні алгоритми побудови ефективних послідовностей виконання завдань на одній машині у взаємопов'язаних виробничих системах PDF (Русский)
Yuriy O. Zack 98-106

Математичні методи, моделі, проблеми і технології дослідження складних систем

Моделювання контактної взаємодії двох трансверсально-ізотропних пружних півпросторів за наявності жорсткого дископодібного включення між ними і тиску на ділянці розшарування PDF
Vitaly S. Kirilyuk, Olga I. Levchuk 107-119
Теорема про реконструкцію деяких динамічних систем PDF
Viktor G. Gorodetskyi 120-128
Метод трикутника для побудови полінома Жегалкіна: зв’язок з трикутником Паскаля PDF
I. Ya. Spectorsky, O. A. Galganov 129-145