№ 1 (2016)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF PDF (Русский) PDF (English)

Зміст

Прогресивні інформаційні технології, високопродуктивні комп’ютерні системи

Комплексне детерміноване оцінювання складних ієрархічно-мережевих систем: IV. Інтерактивне оцінювання PDF
Dmytro O. Polishchuk, Olexandr D. Polishchuk, Mykhailo S. Yadzhak 7-16
Індикатор могутності держави – важливий інструмент системного анализу та стратегічного планування у сфері національної безпеки PDF
Anatoliy Kachynskyy, Daria Molochenko 17–25
Інструментальні засоби створення конструктивних креслень геологічних розрізів PDF
Yu. A. Tarnavskyy 26-31
Сучасні тенденції в автоматизації промислових комплексів PDF
Vladimir A. Svjatnyj, Daniella Yu. Brovkina 32-39
Аналіз особливостей моделювання электронних схем у програмному комплексі Simulink на прикладі транзисторного підсилювача PDF
Igor V. Melnyk 40-50

Проблеми прийняття рішень і управління в економічних, технічних, екологічних і соціальних системах

Складання розкладу для графів синхронних потоків даних PDF
А. M. Sergiyenko, V. P. Simonenko 51-62
Пошук закономірностей динаміки артеріального тиску на основі апроксимації експериментальних даних за критерієм гладкості PDF
Daria V. Ganchukova, Volodimir M. Podladchikov 63-72
Теоретико-методичні основи комплексного анализу та оцінювання екологічності природно-техногенних об’ектів PDF
T. V. Kozulia, D. I. Emelianova 73-84

Методи оптимізації, оптимальне управління і теорія ігор

Проблема нечіткої портфельної оптимізації та її вирішення із застосуванням методів прогнозування PDF (English)
Yuri Zaychenko, Inna Sydoruk 85-94
Ідентифікація нелінійних статичних залежностей з динаміки электротехнічних систем PDF
D. K. Zimenkov, A. M. Silvestrov, O. M. Skrynnik 95-106
Лінійні оптимізаційні задачі на разміщеннях з імовірнісною невизначеністю: властивості і розв’язання PDF
Oleg Oleksiiovych Iemets, Tetiana Mykolaivna Barbolina 107-119

Математичні методи, моделі, проблеми і технології дослідження складних систем

Деякi детермінованi моделi задач нечіткого лінійного програмування PDF (Русский)
Y. A. Zack 120-133
Апроксимація функцій для створення алгоритму опису пересіченої місцевості PDF
Oleksandr Mykolayovych Trofymchuk, Olga Oleksandrivna Kryazhych 134-141