№ 2 (2014)


Зміст

Тітульні сторінки PDF PDF (English)
  1-6

Теоретичні та прикладні проблеми і методи системного аналізу

Стратегія інноваційного розвитку регіону на основі синтезу методологій передбачення і когнітивного моделювання PDF (Русский)
M. Zgurovsky, V. Pankratov 7-17

Прогресивні інформаційні технології, високопродуктивні комп’ютерні системи

Автоматизована система управління транспортними перевезеннями PDF
S. Zabara, M. Dekhtyaruk 18-28
Емпіричні дослідження теорії виробничої функції за даними стосовно виробництва сплавів в Україні PDF (English)
Y. Matsuki, P. Bidyuk, V. Kozyrev 29-39
Стан і перспективи розвитку Українського національного грід. Аналіз і логіка можливого розвитку PDF (Русский)
S. J. Svistunov, A. Y. Shevchenko 40-52
Адаптація коливальних систем у мережах — підхід навчання сигналу PDF (English)
Julio Rodriguez 53-67
Застосування алгоритмів згладжування для попередньої обробки статистичних сонячних даних PDF (Русский)
M. A. Kiyan, O. V. Fabricheva, V. M. Podladchikov 68-76

Проблеми прийняття рішень і управління в економічних, технічних, екологічних і соціальних системах

Один аспект взаємодії системи з оточенням PDF
G. P. Poveshchenko 77-85
Невизначеність та відсутність арбітражної можливості PDF (Русский)
Ya. V. Ivanenko, I. O. Pasichnichenko 86-94

Методи оптимізації, оптимальне управління і теорія ігор

Методи оперативного керування вологозабезпеченням в іригаційних системах з прогнозуючою моделлю PDF (Русский)
O. V. Polivoda, G. V. Rudakova 95-101

Нові методи в системному аналізі, інформатиці та теорії прийняття рішень

Застосування матричних векторів ознак у задачі розпізнавання дактильної мови жестів PDF
A. O. Golik, V. S. Donchenko 102-114
Класифікація функціональних даних за допомогою сплайнів з вільними вузлами PDF
I. A. Korschunova 115-124
Послідовності функцій та ряди Тейлора з нечітким аргументом PDF (Русский)
I. Ya. Spektorsky 125-140
Реферати PDF PDF (English)
  139-148
Відомості про авторів PDF
  148-149