№ 4 (2016)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF (English) PDF (Русский) PDF

Зміст

Теоретичні та прикладні проблеми і методи системного аналізу

Синтез слідкуючої системи керування нестійкими імпульсними процесами в ієрархічних когнітивних картах складних систем PDF (Русский)
Victor D. Romanenko, Yuriy L. Milyavsky 7-13
Оцінювання стійкості локальних ваг альтернатив рішень на основі методу парних порівнянь PDF
Nadezhda I. Nedashkovskaya 14-22

Прогресивні інформаційні технології, високопродуктивні комп’ютерні системи

Імовірнісний підхід до оцінювання перспективності купівлі бізнесу конкретним інвестором PDF (Русский)
Yuriy A. Zack 23-34
Ситуаційно-індуктивне моделювання в задачах екстраполяційного прогнозування за даними моніторингу PDF
Dmytro V. Stefanyshyn 35-45
Процесно-орієнтоване проектування програмних комплексів як систем сервісів PDF (Русский)
Anatolii I. Petrenko 46-56
Перспективи реалізації вбудованих систем автоматичного розпізнавання мови на базі RISC-мікроконтролерів PDF
Igor Andreevich Martynyuk 57-70

Проблеми прийняття рішень і управління в економічних, технічних, екологічних і соціальних системах

Структурно-параметричне подання даних на основі методів оптимізації другого порядку PDF
Fedir G. Garashchenko, Olga S. Degtiar 71-78
Багатокритеріальні задачі прийняття рішень в нечітких умовах PDF (Русский)
Olena Yu. Zaychenko, Yuriy P. Zaychenko 79-87
Аналіз ядра атомного реактора Чорнобильської атомної станції за 5 секунд до вибуху у тривимірному сферичному просторі PDF (English)
Yoshio Matsuki, Petro I. Bidyuk 88-94
Про алгоритми визначення станів рівноваги відкритої економічної системи за наявності монополістів PDF
Andrii P. Makhort 95-107
Інтегрована система аналізу і прогнозування нестаціонарних процесів PDF (Русский)
Aydin S. Gasanov 108-119

Математичні методи, моделі, проблеми і технології дослідження складних систем

Моделювання контактної взаємодії п’єзоелектричного півпростору і пружної ізотропної основи з приповерхневою виїмкою кругового перерізу PDF (Русский)
Vitaly Kirilyuk, Olga Levchuk 120-132
Знаходження періодичних розв’язків звичайного нелінійного диференціального рівняння другого порядку із запізненням PDF
Yuriy I. Bokhonov 133-140