№ 4 (2014)

Зміст

Тітульні сторінки PDF PDF (English)
  1-6

Теоретичні та прикладні проблеми і методи системного аналізу

Становлення і горизонти цифрової науки PDF (Русский)
M. Z. Zgurovsky, A. I. Petrenko 7-19
Загрози безпеці мегаполісу, когнітивне моделювання PDF (Русский)
Z. K. Avdeeva, G. V. Gorelova, S. V. Kovryga, N. D. Pankratova 20-34
Прийняття рішень при узгоджених експертних оцінках парних порівнянь PDF (Русский)
N. I. Nedashkovskaya 35-44

Прогресивні інформаційні технології, високопродуктивні комп’ютерні системи

Підходи до формалізації проектування застосувань в технології GPGPU PDF
S. D. Pogorilyy, O. A. Vereshchynsky, D. Yu. Vitel 45-59
Системне моделювання і прогноз стану довкілля міста Києва на основі статистичних даних космічного геомоніторингу і наземних спостережень PDF
A. V. Sokolovska, O. V. Nikitenko, O. D. Fedorovskiy 60-68
Emi execution service - ключ до забезпечення функціональної сумісності грід інфраструктур PDF (English)
V. V. Yurchenko, А. O. Litovchenko 69-74

Проблеми прийняття рішень і управління в економічних, технічних, екологічних і соціальних системах

Прогнозування використання електроенергії за допомогою нейронних мереж PDF (Русский)
S. S. Nikolaev, Yu. О. Tymoshenko 75-86
Теоретичні моделі керування пристінковими потоками в гідродинамічних системах PDF
I. M. Gorban, O. V. Khomenko 87-99

Методи оптимізації, оптимальне управління і теорія ігор

Деякі методи знаходження ефективних точок багатокритеріальної задачі оптимізації PDF
V. М. Aleksandrova, L. О. Sоbolenko 100-110

Математичні методи, моделі, проблеми і технології дослідження складних систем

Концептуальне моделювання спалахів лісових пожеж на основі онтологічного підходу datamining. Частина 1 PDF
M. Radovanović, Y. I. Vyklyuk, M. Milenković, A. Jovanović, D. Vuković, M. Stevančević, N. O. Matsiuk, T. B. Leko 111-120
Альтернативні моделі оптимального розвитку виробничих систем в умовах невизначеності PDF
Т. M. Borovska, P. V. Severilov, Y. P. Khomyn 121-136
Реферати PDF PDF (English)
  137-144
Відомості про авторів PDF
  145-146
Зміст журналу "Системні дослідження та інформаційні технології" за 2014 р. PDF
  147-148
Автори статей за 2014 р. PDF
  149
Правила оформлення статей PDF
  150