№ 3 (2016)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF PDF (Русский) PDF (English)

Зміст

Прогресивні інформаційні технології, високопродуктивні комп’ютерні системи

Моделювання та апроксимація залежності струму електронної гармати високовольтного тліючого разряду від напруги на обмотці електромагнітного натікача як елемента газодинамічної системи керування PDF
Igor V. Melnyk, Borys A. Tuhai, Serhii B. Tuhai 7-18
Застосування онтологічного анализу для оцінювання компетентності фахівців з розроблення національних стандартів PDF
Anatoly Ya. Gladun, Julia V. Rogushina 19-32

Проблеми прийняття рішень і управління в економічних, технічних, екологічних і соціальних системах

Емпіричний аналіз активної зони ядерного реактора ЧАЕС за 5 секунд до вибуху PDF (English)
Yoshio Matsuki, Petro I. Bidyuk 33-41
Динамічний розподіл робіт по ресурсах в неоднорідній системі з обмеженнями реального часу PDF (Русский)
Valery P. Simonenko, Anatolij M. Sergiyenko 42-50

Теоретичні та прикладні проблеми інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень

Прийняття рішень у природокористуванні з урахуванням ризику невикористаних можливостей на підставі попарного порівняння альтернатив PDF
Yulija D. Stefanyshyna-Gavryliuk, Dmytro V. Stefanyshyn 51-62
Аналіз розподілу електоральних полів з використанням мережевих структур PDF
Ievgen O. Terpil, O. S. Makarenko 63-71

Методи оптимізації, оптимальне управління і теорія ігор

Розв’язання нелінійних оптимізаційних задач розподілу ресурсів у великих блочно-структурованих системах зі зв’язуючими параметрами PDF
Olena E. Kirik 72-85

Математичні методи, моделі, проблеми і технології дослідження складних систем

Аналіз практичної стійкості та чутливості лінійних динамічних систем зі зміною вимірності фазового простору PDF
Fedir G. Garashenko, Olga L. Soproniyk 86-100
Деякі задачі керування неоднорідними процесами народження та загибелі PDF (Русский)
Mykola V. Andreev, Vitaly M. Statkevych 101-117
Математичне моделювання контактної взаємодії жорсткої основи з приповерхневою осесиметричною виїмкою і електропружного півпростору PDF (Русский)
Vitaliy Kirilyuk, Olga Levchuk 118-125
Класифікація методів обчислення та оцінювання мір ризику VaR і CVaR PDF (English)
Nataliia G. Zrazhevska, A. G. Zrazhevsky 126-141